Sundhedskonceptet med Peter Lund Madsen danner grundlag for vejledningen i DR Sundhedsmagasinet

Af d. 12. marts 2016

Min opgave som vejleder er, at lave en analyse af in-og output. Dermed mener jeg hvor meget indtager den jeg vejleder per dag i kalorier, og dernæst hvor meget energi bliver der omsat – ganske enkelt hvor mange kalorier forbrænder de.

Et fedttab handler om termodynamik. “Energi ind og energi ud”. Længere er den ikke!

Til at lave en objektiv og præcis vurdering af dette, anvender jeg det sundhedskoncept jeg udviklede sammen med Peter Lund Madsen for 4 år siden og som siden da, har dannet grundlag for min vejledning. Jeg har snart foretaget ikke mindre end 800 målinger. Erfaringen er stor og ligeledes er de råd og vejledning, der udmunder her af.

Den absolut vigtigeste erfaring jeg har gjort mig er, at det personen selv oplever sjældent er det som sker. Der er stor diskrepans mellem det som opleves/erfares og det som reelt sker/og som kan måles. 

Vi har alle travlt og mange er stressede, men de fleste bevæger sig langt mindre end de tror. Med døgnmåleren bestemmer jeg objektivt den fysiske aktivitet, og denne bestemmelse lægger jeg til grund for en detaljeret vejledning i muligheder for at forbedre den enkeltes sundhed.

Med døgnmåleren kan jeg nøjagtigt bestemme hvor mange kalorier der forbrændes i løbet af måleperioden. Jeg kan måle hvor mange kalorier der forbruges til forskellige former for aktiviteter. Dette giver mulighed for en meget detaljeret kostvejledning og giver en anden og langt mere grundlæggende indsigt i, hvordan den konkrete livsstil påvirker den enkeltes sundhed og vægt.

I forhold til DR Sundhedsmagasinet har jeg indledningsvis bedt testpersonerne komme med en kort beskrivelse af sig selv, samt beskrive deres arbejde i forhold til, hvor meget de bevæger sig. Hvor meget sidder de ned etc. Dernæst hvordan de kommer til og fra arbejde. Bil, gå, cykle?? Deres aktivitetsniveau efter job. Og beskrivelse af deres træning, hvis de trænede. Derefter en beskrivelse af deres typiske kostindtag.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *