Betingelser

Nedenfor har jeg listet en række forhold, som du skal være opmærksom på:

Medlemsbetingelser:

 • For at kunne tegne et medlemskab i Arndal Spa & Fitness skal medlemmet oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer ved indmeldelse. Ved indmeldelse på PBS skal medlemmet ligeledes oplyse CPR-nummer og bankoplysninger.
 • Ændringer i medlemsoplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkontooplysninger mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Arndal Spa & Fitness. Det er medlemmets ansvar, at Arndal Spa & Fitness til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
 • Dit medlemskort er personligt og må ikke lånes ud til anden person.
 • Månedsmedlemskaber løber 30 dage fra opstartsdato og kan ikke opsiges.
 • Årsmedlemskaber løber 1 år fra opstartsdato og kan ikke opsiges.
 • PBS-medlemskaber binder minimum for 1 års betaling og stopper derefter først, når de opsiges i centeret.
 • Årsmedlemskaber kan sættes i bero minimum 14 dage. Hvis dette ønskes, skal der tages kontakt til centerets reception.
  NB: medlemskabet kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft.
 • Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen foregår med eller uden personlig træner. Alle førstegangstrænende bør få lagt et program af en personlig træner inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Arndal Spa & Fitness. Arndal Spa & Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
 • Arndal Spa & Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, og at skabet tømmes efter brug. Arndal Spa & Fitness forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden yderligere varsel.
 • Arndal Spa & Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.
 • Medlemmer og gæster er forpligtede til at overholde de til enhver tid gældende betingelser, ordensreglement samt anvisninger givet af Arndal Spa og Fitness’ personale. Overtrædelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet og kan medføre bortvisning.
 • Rasistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, og at medlemskabet ophører øjeblikkeligt.
 • Håndklæder, badekåber og slippers må ikke fjernes fra Arndal Spa & Fitness.
 • Vi gør opmærksom på, at der er videoovervågning i receptions- og loungeområdet samt på gangen i kælderen. Overvågningen sker udelukkende i kriminalitetsforebyggende øjemed. I tilfælde af en konstateret kriminel handling kan videomateriale blive overleveret til politiet. Ikke overleveret materiale bliver automatisk slettet maksimalt 30 døgn efter optagelsestidspunktet.
 • Den månedlige programlægning skal afvikles månedligt og ikke kan gemmes til et senere tidspunkt.
 • Hvis den månedlige programlægning skal aflyses, skal dette ske minimum 24 timer før den aftalte tid.
 • Hvis den månedlige programlægning aflyses på dagen, udgår timen.
 • Du kan som medlem tage en ven med, hvis du selv møder op i centeret. Prisen for dagskort til ven af medlem koster 250 kr. mod normal pris på 400 kr.

Spaområdet:

Du bedes starte dit besøg hos os med at læse – og, selvfølgelig,

respektere – følgende regler for benyttelse af vores faciliteter:

 • Spahimlen må vente, hvis du lider af en smitsom sygdom såsom diarré, forkølelse, ondt i halsen, øjenbetændelse, ørebetændelse og betændelse i huden. Ud over spabadene (inkl. sauna) må bruseområdet heller ikke anvendes i sygdomsperioden.
 • Personer med smitsom gulsot (Hepatitis A) i den smitsomme fase må ikke bruge spabade eller bruseområdet. Personer med andre typer af leverbetændelse (Hepatitis B og C) må gerne.
 • Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte spa- og brusebad, når de er under behandling for den pågældende sygdom.
 • Toilet skal benyttes inden afvaskningen.
 • Anvendelse af spabadet må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Cremer, kropslotions og -olier, hårspray og lignende skal også vaskes af før badning i bassinet.
 • Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning påny.
 • Anvendt badebeklædning skal være ren.
 • Udendørs fodtøj må ikke bruges på barfodsarealer.
 • Efter brug af sauna skal der igen foretages afvaskning før badning i spabadet.
 • Badet må ikke bruges af personer, som ikke kan holde på urin eller afføring.
 • Fugtigt badetøj bør ikke bæres i længere tid efter ophold i badet.
 • Opholdet bør afsluttes med et brusebad.

 Bemærk at overskridelse af ovenstående vil føre til bortvisning

Privatlivspolitk:

Når du er Medlem/Kunde hos Arndal Spa & Fitness, registrerer og behandler vi de personlige oplysninger om dig, som du giver os. Dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig, når du:

 • Er medlem og anvender vores trænings- og spa faciliteter.
 • Booker behandlinger.


Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, og vi opbevarer selvfølgelig dine oplysninger sikkert.

Deling af informationer om dig og eventuelle helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt hos os. Vi videregiver ikke dine oplysninger til personer mv. udenfor Arndal Spa & Fitness.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for dit medlemskab eller behandling hos os.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem, eller så længe det er påkrævet af hensyn til afregning og bogføring.

Du har til enhver tid krav på at få indsigt i de personoplysninger, som Arndal Spa & Fitness registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Det kan samtidigt være en mulighed at skjule personlige informationer ved brug af en VPN.

I kriminalitetsforebyggende øjemed videoovervåger vi receptions- og loungeområdet samt gangen i kælderen. I tilfælde af en konstateret kriminel handling kan videomateriale blive overleveret til politiet. Ikke overleveret materiale bliver automatisk slettet maksimalt 30 døgn efter optagelsestidspunktet.

Skulle du ønske at klage over Arndals behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Forsikring: Arndal Spa & Fitness fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af selvforskyldte ulykker samt dækning af stjålne ejendele.