Læs hvordan du øger din efterforbrænding

Af d. 20. juni 2013

Efter endt træningsophør skal der (som oftest) ”tilbagebetales” en given mængde arbejde. I denne periode vil energiomsætningen, eller stofskiftet, være forøget idet iltoptagelsen er forøget. I praksis betyder dette, at kroppen er nødt til at arbejde længere tid selv efter træningsophør, for netop at tilgodese denne fysiologiske funktion. Dette bidrager til at øge kroppens totale stofskifte, og kaldes populært ”efterforbrænding”. Det svarer helt simpelt til, at du har købt en vare du ikke umiddelbart har råd til og derfor skylder penge i kassen for det.

Efterforbrændingen kan faktisk være forhøjet i lang tid efter træningsophør, men afhænger helt af 1) intensitet og 2) varighed. Jo højere intensitet du har arbejdet med og jo længere tid du har været i gang, jo længere tid vil iltoptagelsen være forhøjet. Med andre ord: Jo mere du arbejder, jo mere skal der tilbagebetales i kassen. Denne tilbagebetaling gælder f.eks. opfyldning af kroppens energidepoter, musklernes iltindhold og en generel omstilling af kroppen fra arbejde til hvile.

Efter et ekstremt hårdt, intensivt træningspas (eksempelvis intervaltræning) er efterforbrændingen påvist at være forhøjet i op til 24 timer, sammenlignet med meget let intensitetsarbejde, hvor kroppen godt kan returnere til hvileniveau efter få minutter (McArdle, Katch & Katch 2001, kap. 7).

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *