I takt med din krop ændrer sig skal du også arbejde med dit kropsbillede

Af d. 28. april 2017
Jeg oplever ofte, at dem som taber sig mange kilo sidder fast i deres opfattelse af dem selv som overvægtige – også selvom de har tabt sig og er blevet normalvægtige.
Hvis man sammenligner normalvægtige og overvægtige vedr. kropstilfredshed, så er der et par interessante observationer.
Gruppe 1: Normalvægtige, som altid har været normalvægtige.
Gruppe 2: Normalvægtige, som tidligere har været overvægtige.
Gruppe 3: Overvægtige.
Det er sådan, at de normalvægtige, der tidligere har været overvægtige, bedømmer/vurderer sig selv/ giver et testbillede, der mest ligner den måde overvægtige vurderer sig selv, frem for den måde som normalvægtige (Gruppe 1) vurderer sig selv. Men andre ord: I vurderingen af sig selv, er gruppe 2 og 3 mere lig hinanden end gruppe 1 og 2, på trods af at gruppe 1 og 2, ligger inden for samme vægtklassifikation (normalvægtige).
Noget tyder altså på, at tidligere overvægtige har svært ved at slippe “overvægt/tykke mindsettet”, hvilket måske kan skyldes flere årsager.
Her kommer mine betragtninger (med afsæt i litteraturen, jeg kan bare ikke huske konkrete referencer)
Selve billedet af egen krop, hvordan man ser sig selv:
– De har været overvægtige i mange år/ måske altid, så det er det indre billede der dukker op af dem selv, når de tænker på dem selv. Det overvægtige billede skal “afkodes”, = en ny vane, og det tager tid at ændre vaner.
Hvad kan du gøre: stil dig foran spejlet, og se på din krop, for at det nye billede kan blive lagret. Husk hvordan du ser ud nu. (Det tager tid, gør det f.eks. hver dag, morgen og aften, 30 sek. -1 minut).
Mindsættet/det man tænker om sig selv/egen krop
– Den måde man tænker om sig selv, skal også ændres i og med at kroppen er blevet ændret. F.eks. “jeg har ingen stopknap”, “jeg er et madøre”, “jeg elsker mad og masser af mad”.
Vi har alle nogle billeder/sætninger/overbevisninger omkring os selv og vores egen krop/vores forhold til mad. De overbevisninger, der gælder for den overvægtige, gælder ikke for en normalvægtige. Man skal lave et modsvar/ eller en arbejds-sætning.
“Før havde jeg ingen stopknap. Nu arbejder jeg på at kunne sige stop eller nej tak. Hver gang det lykkes, er det en succes for mig. Det tager tid at ændre vaner”.
På længere sigt kan man måske komme frem til. “Jeg kan godt sige stop/nej tak. Jeg vælger det selv fra gang til gang.”
Jan og Peter skal prøve at lægge mærke til, hvad er det de tænker om sig selv? Og så danne et modsvar inde i hovedet til det de tænker. På den måde vil de lige så stille kunne vende tankegangen.
F.eks.
Den umiddelbare/automatiske tanke:   “jeg er tyk og jeg kan bare spise”…
Modsvar: “Nåh, nej, jeg har tabt mig, jeg er blevet slankere. Jeg vil fortsætte med at være slank, som jeg er nu. Og derfor vil jeg spise med måde – ligesom jeg har gjort de sidste tre måneder. I gamle dage spiste jeg løs, det gør jeg ikke længere.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *